Gemeente Gemeente Kaprijke

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Een PWA is een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap opgericht in een gemeente of in een groep van gemeenten.

Het PWA heeft als doel te voldoen aan of in te spelen op de aanvragen van activiteiten die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden door het gewone arbeidscircuit, en dit zonder met deze laatste te concurreren.

Het PWA geeft de kans aan langdurige of oudere werkzoekenden, en/of leefloongerechtigden om opnieuw aan de slag te gaan. Op die manier wil het PWA meehelpen aan de herinschakeling van mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden.

Het PWA behandelt zowel aanvragen van particulieren als van rechtspersonen. Deze personen worden de gebruikers van het PWA genoemd.

PWA-cheque

Een PWA-cheque is een betaalmiddel om de PWA-werknemer te vergoeden na het verrichten van de PWA-activiteit.

Per begonnen arbeidsuur overhandigt u één PWA-cheque aan uw PWA-werknemer.

Er bestaan 2 types cheques:

 • De PWA-cheques op naam (met de naam van de gebruiker erop vermeld): kunnen uitsluitend besteld worden bij de uitgiftefirma van de PWA-cheques. Ze geven recht op een fiscaal voordeel. De prijs van de cheques varieert momenteel tussen 5,95 euro en 7,45 euro per uur.
 • De naamloze PWA-cheques: kunt u rechtstreeks aankopen bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Ze geven geen recht op een fiscaal voordeel. Deze cheques zijn bestemd voor mensen die geen belastingen betalen of voor sporadische activiteiten.

Voorwaarden

De toegelaten activiteiten zijn opgenomen in een modellijst voor elke categorie van gebruikers. Het gaat om de zes volgende categorieën:

 

Bij particulieren:

 • Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die door professionelen worden geweigerd omwille van hun geringe omvang
 • Bewaken en verzorgen van huisdieren, bij afwezigheid van de eigenaars (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is
 • Hulp voor klein tuinonderhoud
 • Onderhoud van grafzerken
 • Sneeuwruimen
 • Hulp voor de opvang of de begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden en mensen met een beperking
 • Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten
 • Gezelschap voor senioren
 • Hulp bij verhuizen (in- en uitpakken)

 

Bij rechtspersonen:

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht en die niet tot heet dagelijks beheer behoren.
Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden.

 

Vzw’s en andere niet commerciële verenigingen:

 • Administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten
 • Hulp bij de organisatie en tijden het verloop van verschillende evenementen
 • Hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers
 • Steward

 

Onderwijsinstellingen:

 • Voor- en naschoolse kinderopvang
 • Hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten
 • Hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten
 • Hulp bij het begeleiden van de schoolbus

 

Lokale overheden:

 • Occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek
 • Hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren
 • Hulp bij het beschermen van het leefmilieu
 • Hulp bij het tegemoetkomen aan buurtnoden
 • Regelen van het verkeer aan scholen

 

Verenigingen van mede-eigenaars:

 • Het poetsen van gemeenschappelijke delen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden
 • Het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin

 

In de land- en tuinbouwsector:

 • Landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten is uitgesloten.
 • Tuinbouwsector: alle activiteiten die behoren tot de sector met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen.

Hoe aanvragen

U schrijft zich in bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. U neemt contact op met uw consulent. U kan dit persoonlijk, telefonisch of per mail.

Bij de inschrijving krijgt u een uniek nummer toegewezen. Aan de hand van dit nummer kan u PWA-cheques bestellen bij de uitgiftefirma Edenred (zie ook www.pwa-cheque-rva.be).

Meer info

Elke PWA-werknemer is verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.