Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Wat

Indien u een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening plaatst, kunt u aanspraak maken op een premie vanwege het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie voor de plaatsing van een hemelwaterput zijn de volgende:

  • Alleen woningen en lokalen van verenigingen waarvan de bouw, herbouw of uitbreiding vergund is voor 7 september 1999 komt in aanmerking voor subsidiëring;
  • Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 5000 liter.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de plaatsing van een infiltratievoorziening zijn de volgende:


Slechts de infiltratievoorzieningen die niet werden of worden opgelegd volgens de geldende regelgeving (verordening hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en gescheiden lozen van water) komen in aanmerking voor subsidie. Klik hier om na te gaan of een infiltratievoorziening bij uw dossier al dan niet verplicht is.

Hoe aanvragen

De aanvraag dient te worden ingevuld op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Kostprijs

De premie bedraagt forfaitair 250 euro en is onafhankelijk van de kostprijs van de installatie en kan slechts eenmaal per gebouw worden aangevraagd.

Wat heb ik nodig

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een factuur van de plaatsing van de hemelwaterput of de infiltratievoorziening.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.