Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie dak- en muurisolatie

Wanneer u beslist om de muren en/of daken van uw woning te isoleren, kunt u aanspraak maken op een gemeentelijke premie.

De premie is van enkel van toepassing voor individuele dakisolatie- en/of muurisolatiewerken. De gemeente voorziet bijgevolg geen (bijkomende) premie voor de combinatie van energiebesparende werkzaamheden.

Zij geeft hiertoe een aanvullende premie van 15 % op de toegekende REG-premie, met een maximumbedrag van 250 euro per goedgekeurde aanvraag.

Voorwaarden

Het voorwerp van de aanvraag dient te voldoen aan de technische specificaties zoals toegepast door Eandis cvba. Eventuele wijzigingen van de technische specificaties van Eandis zullen bijgevolg tot gevolg hebben dat ook de voorwaarden tot toekenning van onderhavige subsidies wijzigen.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient bij Eandis cvba te worden ingediend conform de vereisten van deze instantie.

Eandis zal deze gegevens uitwisselen met het gemeentebestuur waarna de aanvullende premie door het gemeentebestuur zal worden toegekend aan de aanvrager, binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten.