Gemeente Gemeente Kaprijke

Sportmonitor

Wat

Ons bestuur organiseert regelmatig voor haar inwoners, zowel jong als oud, kwaliteitsvolle sportactiviteiten en -lessen in haar moderne sporthallen. Om de sportactiviteiten en -lessen te kunnen blijven garanderen, doen we hiervoor graag beroep op monitoren met een passie voor sport.

Als sportmonitor bereid je sportlessen voor, bied je inhoudelijk een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod aan en help je mee bij het klaarzetten en opruimen van het sportlesmateriaal. Indien kinderen je doelgroep zijn, dan heb je meteen ook oog voor oudercontact. Daarenboven bezit je ook een gezonde dosis zelfvertrouwen. 

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn:

  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de functie van sportmonitor;
  • voldoende basiskennis van het Nederlands;
  • medisch geschikt zijn voor de functie van sportmonitor;
  • geschikt bevonden worden voor de functie van sportmonitor;
  • als sportmonitor is geen diploma of getuigschrift vereist;
  • als sportmonitor is geen ervaring vereist.

De bijzondere voorwaarde is:

  • bij voorkeur een sportgerelateerde opleiding volgen of hebben gevolgd.

Hoe aanvragen

Vanaf 1 september 2021 werken we samen met een externe partner, het uitzendbureau Agilitas, die instaat voor het selecteren, het aanwerven en het uitbetalen van onze sportmonitoren. Kortom, het uitzendbureau beheert onze pool van sportmonitoren op wie we regelmatig beroep doen.

Voel je je geëngageerd? Heb je zin in een aantrekkelijke bijverdienste? Stel je meteen online kandidaat! 

Je klikt hiervoor op de volgende link: Agilitas - online kandidatuur host(ess) Je kan ook langs bij het uitzendkantoor Agilitas te Eeklo om je in te schrijven.

Kostprijs

Het bruto uurloon van een sportmonitor is volgens de huidige index:
- op C-niveau: 13,98 euro per uur

- op B-niveau (bachelordiploma of masterdiploma): 17,86 euro per uur

Indien je hiervoor in aanmerking komt, dan is je uurloon als jobstudent onderworpen aan voordelige bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.

Wat heb ik nodig

De volgende documenten zijn bij de kandidatuur toe te voegen:

  • een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) (maximum 3 maanden oud);
  • indien je hiervoor in aanmerking komt: het Student@work-attest.

Regelgeving

Besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 houdende goedkeuren van reglement over het gebruik van uitzendarbeid binnen het gemeentebestuur van Kaprijke.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021 houdende beroep doen op uitzendarbeid voor tijdelijke vacante functies.

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met mevrouw Inge Goossens, sporthoofdmedewerkster van de sportdienst, op het telefoonnummer 09 376 82 20 of via mail naar sportdienst@kaprijke.be