Gemeente Gemeente Kaprijke

Host(ess)

Wat

Ons bestuur organiseert regelmatig voor haar inwoners recepties, evenementen, buurtbabbels, onthaalmomenten, feestelijke openingen enz. Om dit sfeervol te kunnen organiseren, doen we hiervoor graag beroep op talentvolle host(ess)en.

Als host(ess) verwelkom je de gasten. Je gaat rond met hapjes en drankjes, je maakt de mensen wegwijs in het feestgebeuren en je staat mensen vlot te woord met je glimlach.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn:

  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de functie van host(ess),
  • voldoende basiskennis van het Nederlands;
  • medisch geschikt zijn voor de functie van host(ess);
  • geschikt bevonden worden voor de functie van host(ess);
  • als host(ess) is geen diploma of getuigschrift vereist;
  • als host(ess) is geen ervaring vereist.

De bijzondere voorwaarde is:

  • minimum de leeftijd van 16 jaar.

 

Hoe aanvragen

 

Vanaf 1 juli 2021 werken we samen met een externe partner, het uitzendbureau Agilitas, die instaat voor het selecteren, het aanwerven en het uitbetalen van onze host(ess)en. Kortom, het uitzendbureau beheert onze pool van host(ess)en op wie we regelmatig beroep doen.

Voel je je geëngageerd? Heb je zin in een aantrekkelijke bijverdienste? Stel je meteen online kandidaat! 

Je klikt hiervoor op de volgende link: Agilitas - online kandidatuur host(ess) (dit is een externe link van onze partner Agilitas waarbij je wordt doorverwezen naar hun wesite).

Kostprijs

Het bruto uurloon van een host(ess) is volgens de huidige index 16,77 euro per uur.

Je uurloon als jobstudent is onderworpen aan voordelige bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.

 

Wat heb ik nodig

De volgende documenten zijn bij de kandidatuur toe te voegen:

  • een recent uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum 3 maanden oud),
  • het Student@work-attest.

 

Regelgeving

Besluit van Gemeenteraad van 29 oktober 2020 houdende goedkeuren van reglement over het gebruik van uitzendarbeid binnen het gemeentebestuur van Kaprijke

Besluit van College van Burgemeester en Schepenen van 25 januari 2021 houdende beroep doen op uitzendarbeid voor tijdelijke vacante functies

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan u contact opnemen met mevrouw Danuta De Decker, evenementencoördinator van de afdeling leven en genieten, op het telefoonnummer 09 323 90 54 of via mail naar evenementen@kaprijke.be.