Gemeente Gemeente Kaprijke

Host(ess)

Het gemeentebestuur doet ter ondersteuning van haar gemeentelijke recepties graag beroep op host(ess)en.

Als host(ess) verwelkomt u de gasten op een gemeentelijke receptie. U gaat rond met hapjes en drankjes, u maakt de mensen wegwijs in het feestgebeuren en u staat mensen vlot te woord met uw glimlach.

Voorwaarden

 De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;

- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie,

- voldoen aan de vereiste over de taalkennis conform de taalwetgeving in bestuurszaken;

- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie conform de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid;

- slagen voor de selectie;

- als host(ess) is geen ervaring vereist.

De bijzondere toelatingsvoorwaarde is:

- minimum de leeftijd van 16 jaar.

 

Hoe aanvragen

Selectie

Elk jaar organiseert het gemeentebestuur twee selecties. Een eerste selectie gaat door in het voorjaar, een tweede selectie gaat door in het najaar.

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat peilt naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten. De selectie wordt aangevuld met een bijkomende, praktische proef.

Om als kandidaat geslaagd te zijn, behaal je voor het geheel van de selectie minstens 60 % en minstens 50 % voor elke selectie-onderdeel.

Wervingsreserve

Als u als kandidaat geselecteerd bent voor host(ess), wordt u in een permanente wervingsreserve opgenomen.

Van zodra het gemeentebestuur een gemeentelijke receptie organiseert, wordt u als geselecteerde kandidaat gecontacteerd volgens het beurtrolsysteem en rekening houdend met uw beschikbaarheid.

U blijft opgenomen in de wervingsreserve gedurende maximum twee jaar na uw laatste tewerkstelling.

Aanstelling

Het aanstellen van een host(ess) voor feestelijkheden gebeurt met een studentenovereenkomst voor de duur van één jaar dat telkens met één jaar wordt verlengd. Het aantal te presteren uren op jaarbasis is beperkt tot maximum 475 uur.

 

Kostprijs

De bezoldiging van host(ess) volgens de huidige index is 15,19 euro per uur (brutoloon).

Deze bezoldiging als werkstudent is onderworpen aan voordelige bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.

 

Wat heb ik nodig

De volgende documenten zijn bij de kandidatuur toe te voegen:

- een recent uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum 3 maanden oud),

- het Student@work-attest.

 

Regelgeving

Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan u contact opnemen met mevrouw Danuta De Decker, evenementencoördinator van de afdeling leven en genieten, op het telefoonnummer 09 323 90 54 of via mail naar toerisme@kaprijke.be.