Gemeente Gemeente Kaprijke

Wisselcollectie voor lagere scholen

Wat

Er worden boekenpakketten klaar gemaakt voor alle leerkrachten van de lagere scholen van Kaprijke en Lembeke.

Deze boekenpakketten behandelen of een thema uit de klas of worden samengesteld door de leerkracht zelf. Ook kleuterleerkrachten vullen op die manier de schoolbibliotheek aan.

Voorwaarden

De leerkrachten werken op gekende lagere scholen.

Hoe aanvragen

De boekenpakketten op thema worden per mail aangevraagd. 

Er kan ook trimestrieel gewisseld worden.

De boekenpakketten overschrijden de maximale toegelaten aantal te ontlenen materialen (> dan 10) en de maximale uitleentermijn (> 3 weken).

Bij reservatie van de boeken uit de boekenpakketten door andere bibliotheekklanten, dienen de boeken onmiddellijk naar de bibliotheek worden terug gebracht.

Kostprijs

Gratis

Wat heb ik nodig

De bibliotheekkaart die specifiek aangemaakt is als leerkrachten-bibliotheekkaart.

Uitzonderingen

Stagiairs kunnen ook een tijdelijke leerkrachtenkaart aanvragen.