Gemeente Gemeente Kaprijke

Schoolroutekaart

Wat

Veilig met de fiets op weg naar school? Raadpleeg dan de schoolroutekaart.

Een schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de scholen,
  • duidt de veiligste wegen aan,
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
  • geeft tips over veilig fietsen,
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.