Gemeente Gemeente Kaprijke

Woonzorgcentrum De Boomgaard

Wat

Het woonzorgcentrum De Boomgaard biedt permanente opvang en verzorging voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Voor wie er verblijft, wordt het woonzorgcentrum zijn nieuwe thuis. Je beschikt er over een eigen kamer en er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar je andere bewoners kan ontmoeten of kan deelnemen aan activiteiten, als je dit wenst

Voorwaarden

Om in het WZC te worden opgenomen, dient de toekomstige bewoner zorgbehoevend te zijn. Dit houdt in dat er een zorgschaal B-profiel of hoger dient te worden gescoord.

Er is voorrang voor de bewoners van de Goep van Assistentiewoningen Joker, alsook voor inwoners van Kaprijke.

Als laatste is ook de datum van inschrijving op de wachtlijst van belang.

Hoe aanvragen

De vraag tot inschrijving op de wachtlijst dient te gebeuren bij de directeur van het WZC, mevrouw Sabine Goethals. De kandidaat-bewoner of zijn familie / vertrouwenspersoon wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Indien je in aanmerking komt voor een vrije plaats in het WZC zal je hiervoor opgebeld worden.

Kostprijs

Dagprijs (per persoon)

Tot 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022

Eénpersoonskamer

62,17 euro

64,77 euro

Echtpaar

59,68 euro

62,18 euro

Herstelverblijf

64,68 euro

67,39 euro

Kortverblijf

64,68 euro

67,39 euro