Gemeente Gemeente Kaprijke

Woonzorgcentrum De Boomgaard

Wat

Het woonzorgcentrum De Boomgaard biedt permanente opvang en verzorging voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Voor wie er verblijft, wordt het woonzorgcentrum zijn nieuwe thuis. U beschikt er over een eigen kamer en er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar u andere bewoners kan ontmoeten of kan deelnemen aan activiteiten, als u dit wenst

Voorwaarden

Om in het WZC te worden opgenomen, dient de toekomstige bewoner zorgbehoevend te zijn. Dit houdt in dat er een zorgschaal B-profiel of hoger dient te worden gescoord.

Er is voorrang voor de bewoners van de Groep van Assistentiewoningen Joker, alsook voor inwoners van Kaprijke.

Als laatste is ook de datum van inschrijving op de wachtlijst van belang.

Hoe aanvragen

De vraag tot inschrijving op de wachtlijst dient te gebeuren bij de directeur van het WZC, mevrouw Goethals Sabine. De kandidaat-bewoner of zijn familie / vertrouwenspersoon wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Indien u in aanmerking komt voor een vrije plaats in het WZC zal u hiervoor opgebeld worden.

Kostprijs

Dagprijs tot 1 mei 2022:

Eenpersoonskamer

57,70 euro

Echtpaar per persoon

55,39 euro

Kortverblijf

60,03 euro

Herstelverblijf

60,03 euro

Dagprijs vanaf 1 mei 2022: 

Eenpersoonskamer 62,17 euro
Echtpaar per persoon 59,68 euro
Kortverblijf 64,68 euro
Herstelverblijf 64,68 euro