Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Wat

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente
 • u hebt een beperkt inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan de school en/of de leverancier van schoolmateriaal worden gestort.

 

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden (indien van toepassing)
 • originele factuur van de schoolkosten