Gemeente Gemeente Kaprijke

Ophaling groenafval

Indien u wenst dat het gemeentebestuur uw groenafval komt ophalen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

De aanvrager dient de ophaler te vergezellen bij het transport naar het milieupark.

De aanvrager dient hiertoe het formulier in te voeren en de betaling uit te voeren.

Hoe aanvragen

De aanvrager dient hiertoe het formulier uit en voert de betaling uit.

De technische dienst van het gemeentebestuur zal een afspraak maken om de ophaling uit te voeren.

Kostprijs

De retributie voor de ophaling bedraagt 25 euro per transport, ongeacht de hoeveelheid, zonder evenwel het maximaal toegelaten laadgewicht van het voertuig te overschrijden.
 
De aanvrager dient naast dit bedrag ook het verschuldigde bedrag in het milieupark te betalen.