Gemeente Gemeente Kaprijke

Ophaling grof huisvuil

Indien u wenst dat de huisvuilophaler bij één van haar rondes uw grof huisvuil meeneemt, dient u hiervoor voorafgaand een aanvraag voor in te dienen.

Voorwaarden

Indien het afval niet geplaatst is op de plaats vastgesteld volgens de politieverordening betreffende het plaatsen en ophalen huishoudelijke afvalstoffen, heeft de aanvrager de volgende keuze:

- ofwel worden de betaalde hoeveelheden bij de volgende ophaalronde opnieuw aangeboden;

- ofwel wordt de aanvraag geannuleerd en het betaalde bedrag teruggestort.

Hoe aanvragen

Op het nummer 0800 13 580 kunt u tijdens de kantooruren en op weekdagen opgeven welke goederen dienen te worden opgehaald. Alternatief is het invullen van het aanvraagformulier op de website www.ivmmilieubeheer.be. Op basis van de aanvraag zal de I.V.M. een raming aan de aanvrager met de geschatte hoeveelheid overmaken en een indicatie van datum van ophaling. Na betaling volgt door IVM een bevestiging van de ophaaldag. Enkel de aangevraagde en betaalde hoeveelheden zullen worden opgehaald.

 

Er zullen 6 ophaalrondes worden georganiseerd, gelijkwaardig gespreid over het gehele jaar

Kostprijs

het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 40 euro voor een maximumhoeveelheid van 300 kg. Voor iedere begonnen kilogram extra aangeboden grof huisvuil wordt een supplement van 0,10 euro aangerekend.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wat heb ik nodig

Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.