Gemeente Gemeente Kaprijke

Eénmalige sportactiviteiten

Wat

De sportdienst organiseert volgende eenmalige sportactiviteiten al dan niet in samenwerking met partners:

  • Buitenspeeldag: in april (i.s.m. afdeling leven en genieten Kaprijke);
  • Schoolsportdagen: de scholen kunnen hun jaarlijkse schoolsportdagen laten verzorgen door de gemeentelijke sportdienst. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden;
  • Scholenveldloop: jaarlijks terugkerend evenement in het kader van de Vlaamse Veldloopweek voor scholen (eind september). Hieraan nemen alle kinderen van de lagere scholen van Kaprijke en Lembeke deel;
  • Kampioenenhulde: tweejaarlijks op locatie van een sportvereniging en tweejaarlijks een overkoepelende hulde georganiseerd door de afdeling Leven en Genieten;
  • Ambtenarensportdag: eerste vrijdag in juni met de Meetjeslandse Burensportdienst (MBSD);
  • Skireis: (i.s.m. de sportdiensten van Zomergem, Waarschoot en Maldegem);
  • Sporteldag Meetjesland: eerste dinsdag van mei i.s.m. Meetjeslandse Burensportdienst;
  • Aanbieden van (sport)opleidingen, vormingen, infosessies: i.s.m. Vlaamse Trainersschool (VTS), Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO), Dynamo Project en andere.

Hoe aanvragen

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de sportdienst.

Meer info

Skimeetjesland: http://www.skimeetjesland.be/

Vlaamse Trainersschool: https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/

Dynamo Project: http://www.dynamoproject.be/

Stichting Vlaamse Schoolsport: http://www.schoolsport.be/nieuws.aspx?ID=49

Bond voor Lichamelijke Opvoeding: http://www.bvlo.be/

Scholenveldloop: http://www.vlaamseveldloopweek.be/