Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Wat

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Hoe aanvragen

  • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
  • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan de energieleverancier worden betaald.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Wat heb ik nodig

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.