Gemeente Gemeente Kaprijke

Stedenbouwkundige vergunning

Wat

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat:

 • bouwen;
 • verbouwen;
 • slopen;
 • graven;
 • bomen vellen;
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen;
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

Op de website van ruimte Vlaanderen kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Om zeker te zijn, kunt u het best altijd vooraf contact opnemen met de gemeentelijke dienst voor ruimtelijke ordening.

Hoe aanvragen

Voor sommige dossiers is de medewerking van een architect vereist. Raadpleeg hier of dit voor uw dossier het geval is.

U vraagt een stedenbouwkundige vergunning aan met een formulier bij de dienst ruimtelijke ordening.

U kunt uw dossier ook digitaal indienen via het digitaal omgevingsloket. Ingeval de medewerking van een architect vereist is, moet u de aanvraag stedenbouwkundige vergunning verplicht digitaal in te dienen.

Kostprijs

Een analoge aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning kost 100 euro. Dit bedrag is te betalen bij afgifte van uw aanvraagdossier.

Een digitale aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning is gratis.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • bijzondere plannen van aanleg;
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen;
 • regelgeving over monumenten en landschappen;
 • ...

Meer info

Heb je een advies of een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)? Dat kan vanaf nu makkelijk online via wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

AWV geeft advies bij het afleveren van omgevingsvergunningen. We adviseren bijvoorbeeld over mobiliteit, bouw- en rooilijnen, inritten, publiciteit en bouwvrije stroken langs autosnelwegen. Daarnaast geven we informatie bij de verkoop van vastgoed over o.a. de bouw- en rooilijn.

Je kan online ook een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.