Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Wat

Wanneer u uw bijdrage voor de (verplichte) aansluiting bij een ziekenfonds niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Iedereen is verplicht een ziekte- en invaliditeitsverzekering te hebben. Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het OCMW kan u helpen bij het aansluiten bij een mutualiteit.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
 • U bent nog niet aangesloten bij een mutualiteit (ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • U kan de mutualiteitsbijdragen niet betalen
 • ...

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal een eventuele tussenkomst rechtstreeks aan uw ziekenfonds worden gestort.
 • Uw maatschappelijk werker zal met u afspraken maken omtrent de eventuele terugbetaling in schijven van het ontvangen bedrag.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie. 

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden (indien van toepassing)
 • originele factuur bijdrage mutualiteit