Gemeente Gemeente Kaprijke

Akte van huwelijk

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

Voorwaarden

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Hoe aanvragen

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

via het e-loket van de gemeente

via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’

U kan uw persoonlijke uittreksels en/of een kopie van akten van de burgerlijke stand ook aanvragen/raadplegen via het online portaal van de FOD Justitie: Just-on-web. Via de applicatie “Uittreksels en Afschriften” kan u, na in te loggen met de eID, eIDAS of itsme, akten van uzelf of uw aanverwanten aanvragen inzake geboorte, naamsverandering, adoptie, huwelijk e.d., en vervolgens raadplegen en downloaden.

Aanvraag uittreksel/akte via Just-on-Web

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Wat heb ik nodig

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Meer info

In principe hoeft u geen afspraak te maken voor de aanvraag van een akte indien u deze online aanvraagt. Wanneer u toch extra ondersteuning wenst, maak dan wel een afspraak.

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken