Gemeente Gemeente Kaprijke

Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Wat

Hebt u een beperkt inkomen en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

U kunt een tussenkomst krijgen in:

 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Elk OCMW kan dit anders invullen en toepassen, zowel wat betreft

 • de personen die hiervoor in aanmerking komen als
 • de aard van de kosten waarvoor een tegemoetkoming voorzien wordt als
 • de grootte van het bedrag dan men, vanuit het OCMW, voorziet
 • of het toegekende bedrag terugvorderbaar gesteld wordt of niet
 • of de steun terugvorderbaar wordt gesteld (geheel of gedeeltelijk) of niet
 • enz.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente
 • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan de leverancier van de diensten of goederen worden betaald.

 

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden (indien van toepassing)
 • betaalbewijzen, facturen, ... van uw medische kosten
 • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
 • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.