Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanvraag van een stage

Wat

Op zoek naar een stageplaats? Ook bij uw gemeente kunt u terecht voor interessante stageplaatsen.

Voorwaarden

U bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs.

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag voor een stageplaats in bij uw gemeente.


Het college van burgemeester en schepenen beslist over uw aanvraag. U wordt hiervan in kennis gesteld.

Wat heb ik nodig

Bent u in het bezit van een stage-overeenkomst ? Dan bezorgt u ze samen met uw aanvraag. Ook de werkpostfiche mag u samen met uw aanvraag indienen.

Meer info

Omschrijf in uw aanvraag de stageperiode of de dagen waarop u stage wenst te lopen. Indien u een voorstel van uurrooster uitwerkt, houden wij daar in de mate van het mogelijke rekening mee.