Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen

Sportverenigingen die een uitzonderlijk recreactief of competitief sportevenement organiseren, kunnen een subsidie aanvragen.


Afhankelijk van de insteek van het evenement kunnen verschillende subsidiekanalen worden aangesproken.

Voorwaarden

Een project:
- staat open voor iedereen; er kan doelgroepgericht gewerkt worden, maar niet uitsluitend voor leden;
- heeft een duidelijk aantoonbare band met de gemeente Kaprijke;
- ontvangt geen andere subsidies van de gemeente Kaprijke;
- is compatibel met de doelstellingen van het bestuur.

Hoe aanvragen

Projectsubsidies gemeente Kaprijke:

De initiatiefnemer bezorgt de schriftelijke aanvraag, vergezeld van een gedetailleerde raming van de kosten, aan het college van burgemeester en schepenen:
- ten laatste op 31 oktober voor een project dat men wenst uit te voeren in de maanden januari tot en met juni van het daaropvolgende jaar;
- ten laatste op 30 april voor een project dat men wenst uit te voeren in de maanden juli tot en met december van het lopende jaar.

Kostprijs

1000 - 500 - 100 euro.

Regelgeving

Reglement projectsubsidies gemeente Kaprijke.

Aanvraagformulier projectsubsidies gemeente Kaprijke.

 

Meer info

Voor meer info over andere subsidiekanalen voor evenementen, kunt u volgende websites raadplegen:

Sport Vlaanderen ondersteunt sportevenementen onder bepaalde voorwaarden:

http://www.sportvlaanderen.be/thema/sportevenement-organiseren#Financi%C3%ABle%20ondersteuning%20van%20sportevenementen

Sport Vlaanderen; BLOSO biedt logistieke steun voor Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden:

http://www.bloso.be/sportpromotie/ondersteuning/Pages/Prijzenentrofeeen.aspx