Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijk erfgoed

Wat

Wie Kaprijke doorkruist kan een blik werpen op mooie kastelen, historische hoeves en een mooie molen. Maar nog zoveel meer. Hieronder alvast een selectie, voor een volledig overzicht met omstandige uitleg per locatie zie Inventaris Onroerend Erfgoed (Kaprijke) en Inventaris Onroerend Erfgoed (Lembeke).

Kaprijke

 • Plein (grootste groene dorpsplein van de provincie, bewoning van vóór de Romeinse tijd)
 • Oud Stadhuis (17de eeuw, stadsrechten van Gravin Johanna van Constantinopel in 1240)
 • Brouwerswoning Plein (gebouwd in 1893, de voormalige brouwerij ligt achteraan)
 • Voormalige gemeenteschool Plein (1869 naar ontwerp van Edmond de Perre-Montigny)
 • Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk en kerkhof (oudste vermelding van de kerk in 1241)
 • Goed ter Kruisen (oudst gekende eigenaar, in de 16de eeuw, was Reynier de Sallaert)
 • Kleemkapel en ommegangkapelletjes (bedevaartsoord na een gevonden Mariabeeldje)
 • Rysselhofstraat met boerenarbeiderswoningen, hoeve en uiteraard het Rijselhof zelf
 • Schuur Wauterstraat (voormalige hoeve met dwarsschuur uit midden 18de eeuw)
 • Hoeve Ooststraat (hoeve met losse delen in een begraasd en omhaagd erf, 18de eeuw)
 • Windmolenromp Molenstraat (de stenen korenwindmolen werd opgericht in 1804)
 • Arbeiderswoningen Vrouwstraat (uit het einde van de 18de eeuw, met begraasd voorerf)
 • Voorstraat met o.a. pastorie, burgerhuis, herenhuis, Art-decohuis en Duiventoren

 Lembeke 

 • Sint-Egidiuskerk (stichting van de parochie gaat vermoedelijk terug tot de 12de eeuw)
 • Voormalige pastorie (classicistisch gebouw naar ontwerp van Emmanuel van Speybroeck)
 • Westermolen (eerste vermelding van een staakmolen op deze plaats dateert van 1372)
 • Huis Stockman (herenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw met voormalige brouwerij)
 • Kasteel Aveschoot met Duiventoren op de neerhof en kapel en hoeve vooraan de kasteeldreef
 • Sint-Antoniuskapel (gelegen aan het Kaprijkse Vaardeken, opgericht in neostijl in 1898)
 • Antwerpse Heirweg (vermoedelijk middeleeuws, maar sporen van prehistorische bewoning)
 • Een tiental Duitse bunkers en mitrailleurposten uit WOI, onderdeel van de Hollandstellung
 • Dorpskom met verschillende oude dorpshuizen waaronder woningen uit begin 19de eeuw
 • Lembeekse Bossen (bosgordel op dekzandrug Maldegem-Stekene, restant van oude stuifduin)
 • Verschillende boerenwoningen met witgekalkte voorgevels uit de 18de eeuw in Aveschoot
 • Villa in Aveschoot uit 1907, vanaf 1940 gemeentehuis vóór de fusie met gemeente Kaprijke

Meer info

Qua literatuur kun je terecht in twee heemkundige werken. Over Kaprijke schreef Roger Buyck het lijvige "Kaprijke. Van middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp (1240 - 2000)", uitgegeven bij Grafisch Productiehuis Graficom, december 2002, ISBN 90-807570-1-2, 574 pagina's. Over Lembeke gaf Davidsfonds Lembeke in 1985 het boek "uit de kronieken van Lembeke" uit, met historisch werk van pastoor Jozef De Wilde, 190 pagina's. Wie nog meer wil lezen kan terecht in de uitgaven "Appeltjes van het Meetjesland" van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.

Een andere waardevolle bron van historische informatie is de "collectie Spanhove". In 2013 bood de familie Spanhove het gemeentebestuur aan haar dia-archief openbaar te maken. Gaandeweg werd en wordt de collectie gedigitaliseerd. Dia's die reeds verwerkt en voorzien van commentaar zijn, zijn terug te vinden in de Erfgoedbank Meetjesland. In de databank kan men eveneens bladeren op gemeente en op die manier een overzicht van Kaprijke bekomen.