Gemeente Gemeente Kaprijke

Toelating standplaats ambulante handel

U oefent een ambulante activiteit uit als u buiten uw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als u op die manier uw producten of diensten aan de man wilt brengen, hebt u daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.


Wie een standplaats wil innemen in de gemeente heeft naast de machtiging ook de toelating nodig van de burgemeester.

Voorwaarden

Of u daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van uw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

  Er zijn drie soorten leurkaarten.

  • De machtiging als werkgever
   Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.
  • De machtiging als aangestelde A
   Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
  • De machtiging als aangestelde B
   Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

  U kunt een leurkaart aanvragen als u:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroepskaart
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

  Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

  De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. 


  U kan een toelating voor een standplaats in de gemeente krijgen wanneer u naast een machtiging ook de nodige keuringsverslagen kan voorleggen. Daarnaast wordt de voorgestelde standplaats en tijdstip in rekening genomen. Ook op private plaatsen met publiek karakter is toelating van de burgemeester noodzakelijk.

  Hoe aanvragen

  U vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.


  U vraagt de toelating voor een standplaats aan bij de dienst Evenementen.

  Kostprijs

  • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
  • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

  • Een toelating van de gemeente is kosteloos.

  Wat heb ik nodig

  Voor een toelating van de gemeente moet u de machtiging kunnen voorleggen, de keuringsverslagen van de wagen en of aanhangwagen, verzekeringen, en eventueel een positieve controle van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid.

  Meer info

  Register ambulante handel

  Volgende handelaars nemen momenteel een standplaats in op onze gemeente en kregen daarvoor de nodige toelatingen:

  Daniël Stuyvaert BE 0711488169 Groenten en fruit Molenstraat Kaprijke Dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur
  Vishandel Stijn (Peter Provost) BE 0781109425 Vis Molenstraat Kaprijke Dinsdag 9.00 uur tot 9.45 uur
        Lembeke Dinsdag 10.00 tot 10.45 uur
  Kip & Rib (Filip Van Wynsberghe) BE 0739365771 Kip aan 't spit en ribben Lembeke aan de kerk Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur
        Kaprijke Plein Zaterdagochtend