Gemeente Gemeente Kaprijke

Toelating standplaats ambulante handel

Wat

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt. Om ambulante activiteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest moet u over de juiste activiteitencodes beschikken.

Sinds 1 april 2024 kunnen ondernemers in Vlaanderen niet langer een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten aankopen. Het ondernemingsnummer is sinds 1 april 2024 namelijk ‘de sleutel’. De controle gebeurt vanaf dan door de ondernemingsgegevens te checken in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).


Wie een standplaats wil innemen in de gemeente heeft naast de machtiging ook de toelating nodig van de burgemeester.

Voorwaarden

Als ambulante handelaar of foorreiziger moet u een ondernemingsnummer hebben met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die de ambulante handel of kermisactiviteit toelaat. Om u als ondernemer tijdens een controle te identificeren, voorziet de overheid nu een digitale QR-code die u bewaart op uw smartphone of afdrukt en aan uw kraam of attractie hangt.

Daardoor is het voor die ondernemingen essentieel dat hun gegevens in de KBO juist zijn. Bekijk op de website van VLAIO hoe u dat zelf kunt controleren. Op die pagina vindt u ook alle verplichtingen die u hebt als ambulante handelaar of foorreiziger.


U kan een toelating voor een standplaats in de gemeente krijgen wanneer u naast een machtiging ook de nodige keuringsverslagen kan voorleggen. Daarnaast wordt de voorgestelde standplaats en tijdstip in rekening genomen. Ook op private plaatsen met publiek karakter is toelating van de burgemeester noodzakelijk.

Hoe aanvragen

Zorg dat u ten laatste op 31 mei 2024 de juiste codes aan uw onderneming linkt. Op vertoon van een geldige leur- of kermiskaart als werkgever brengt een erkend ondernemingsloket dat voor u gratis in orde. Aanpassingen na die datum worden opnieuw betalend.

Als u de  QR-code digitaal op zak hebt in uw smartphone of hem als affiche een duidelijk zichtbare plek geeft aan uw kraam of attractie, kunt u eenvoudig gecontroleerd worden. Zorg er ook voor dat uw identiteitskaart altijd binnen handbereik is, dan wordt de controle voor u én voor de controleur een pak sneller en efficiënter. 


U vraagt de toelating voor een standplaats of verkoop zonder commerciëel doel aan bij de dienst Evenementen.

Kostprijs

  • Een toelating van de gemeente is kosteloos.

Wat heb ik nodig

Voor een toelating van de gemeente moet u de machtiging kunnen voorleggen, de keuringsverslagen van de wagen en of aanhangwagen, verzekeringen, en eventueel een positieve controle van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Gemeentelijk reglement of politieverordening


Het gemeentelijk reglement is na te lezen bij bijlages.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.


Verkoop je niets?

Als je enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. Je hebt dan ook geen machtiging nodig.

Verkoop je zonder commercieel doel?

In dit geval heb je geen machtiging nodig. Wel een toelating.

Wanneer je verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet je de vergunning bij die gemeente aanvragen. Zo’n aanvraag is gratis en je hoeft enkel mee te delen wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. De gemeente waar de vergunning wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is.   

Wanneer je actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en je van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doe je een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar je je actie houdt. Je hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer je bijvoorbeeld met je actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan je je vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be.

Meer info

Register ambulante handel

Volgende handelaars nemen momenteel een standplaats in op onze gemeente en kregen daarvoor de nodige toelatingen:

 

Daniël Stuyvaert

BE 0711488169

Groenten en fruit

Molenstraat Kaprijke

Dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur

Vishandel Stijn (Peter Provost)

BE 0781109425

Vis

Molenstraat Kaprijke

Dinsdag 9.00 uur tot 9.45 uur

     

Lembeke

Dinsdag 10.00 tot 10.45 uur

Kip & Rib (Filip Van Wynsberghe)

BE 0739365771

Kip aan 't spit en ribben

Lembeke aan de kerk

Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

     

Kaprijke Plein

Zaterdagvoormiddag

Geert Ingels

BE 089672441

Frituur

Kerkstraat 42

Toegestaan dagelijks 8.00 tot 22.00 uur

David Van de Walle

BE 0730920536

Ijsjes en soep

Tragelstraat

Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur

     

Lembeke aan de kerk

Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur maar nooit op vrijdag

     

Mobiele ronde in Lembeke

Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur

Dirk Slachmuylders

BE 0762644781

Buurtwinkel aan huis

Mobiele ronde doortocht Kaprijke

Maandag, tussen 10.00 en 21.00 uur

 

 

 

Mobiele ronde doortocht Lembeke

Donderdag, tussen 10.00 en 21.00 uur

Foodtruck De Mosselkar (Jan Andries)

BE 0639749048

Mosselen met friet of brood (samen geserveerd als menu), beefburgers (kermisversie, niet de Bicky-versie uit de frituur), braadworsten, oliebollen, schepijs (geen voorverpakte ijsjes), Luikse en Brusselse wafels, croques, hot dogs en soep

Kaprijke Plein

Zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur, zondag van 09.00 tot 21.00 uur