Gemeente Gemeente Kaprijke

Toelating standplaats ambulante handel

Wat

U doet aan ambulante handel wanneer u aan een consument uw producten of diensten wilt verkopen buiten de vestigingsplaats(en) van uw onderneming. Die adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Om op die manier uw producten of diensten aan de man te brengen, hebt u een 'machtiging ambulante activiteiten' (leurkaart) nodig.


Wie een standplaats wil innemen in de gemeente heeft naast de machtiging ook de toelating nodig van de burgemeester.

Voorwaarden

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen die langs de openbare weg liggen. De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

  Er zijn drie soorten machtigingen:

  • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

  In Vlaanderen zijn de machtigingen ambulante activiteiten slechts geldig als de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

  • een identiteitsbewijs
  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument inbegrepen moet u een bewijs van goed gedrag en zeden bij uw aanvraag toevoegen.


  U kan een toelating voor een standplaats in de gemeente krijgen wanneer u naast een machtiging ook de nodige keuringsverslagen kan voorleggen. Daarnaast wordt de voorgestelde standplaats en tijdstip in rekening genomen. Ook op private plaatsen met publiek karakter is toelating van de burgemeester noodzakelijk.

  Hoe aanvragen

  U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.


  U vraagt de toelating voor een standplaats of verkoop zonder commerciëel doel aan bij de dienst Evenementen.

  Kostprijs

  De machtiging ambulante handel kost

  • 150 euro voor werkgevers
  • 100 euro voor een medewerker aangestelde A of B.

  Een machtiging voor een medewerker aangestelde B met beperkte duur kost 50 euro.


  • Een toelating van de gemeente is kosteloos.

  Wat heb ik nodig

  Voor een toelating van de gemeente moet u de machtiging kunnen voorleggen, de keuringsverslagen van de wagen en of aanhangwagen, verzekeringen, en eventueel een positieve controle van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid.

  Regelgeving

  Het gemeentelijk reglement is na te lezen bij bijlages.

  Uitzonderingen

  De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

  Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.


  Verkoop je niets?

  Als je enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. Je hebt dan ook geen machtiging nodig.

  Verkoop je zonder commercieel doel?

  In dit geval heb je geen machtiging nodig. Wel een toelating.

  Wanneer je verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet je de vergunning bij die gemeente aanvragen. Zo’n aanvraag is gratis en je hoeft enkel mee te delen wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. De gemeente waar de vergunning wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is.   

  Wanneer je actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en je van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doe je een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar je je actie houdt. Je hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer je bijvoorbeeld met je actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan je je vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be.

  Meer info

  Register ambulante handel

  Volgende handelaars nemen momenteel een standplaats in op onze gemeente en kregen daarvoor de nodige toelatingen:

   

  Daniël Stuyvaert

  BE 0711488169

  Groenten en fruit

  Molenstraat Kaprijke

  Dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur

  Vishandel Stijn (Peter Provost)

  BE 0781109425

  Vis

  Molenstraat Kaprijke

  Dinsdag 9.00 uur tot 9.45 uur

       

  Lembeke

  Dinsdag 10.00 tot 10.45 uur

  Kip & Rib (Filip Van Wynsberghe)

  BE 0739365771

  Kip aan 't spit en ribben

  Lembeke aan de kerk

  Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

       

  Kaprijke Plein

  Zaterdagvoormiddag

  Geert Ingels

  BE 089672441

  Frituur

  Kerkstraat 42

  Toegestaan dagelijks 8.00 tot 22.00 uur

  David Van de Walle

  BE 0730920536

  Ijsjes en soep

  Tragelstraat

  Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur

       

  Lembeke aan de kerk

  Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur maar nooit op vrijdag

       

  Mobiele ronde in Lembeke

  Toegestaan dagelijks 10.00 tot 21.00 uur

  Dirk Slachmuylders

  BE 0762644781

  Buurtwinkel aan huis

  Mobiele ronde doortocht Kaprijke

  Maandag, tussen 10.00 en 21.00 uur

   

   

   

  Mobiele ronde doortocht Lembeke

  Donderdag, tussen 10.00 en 21.00 uur

  Foodtruck De Mosselkar (Jan Andries)

  BE 0639749048

  Mosselen met friet of brood (samen geserveerd als menu), beefburgers (kermisversie, niet de Bicky-versie uit de frituur), braadworsten, oliebollen, schepijs (geen voorverpakte ijsjes), Luikse en Brusselse wafels, croques, hot dogs en soep

  Kaprijke Plein

  Zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur, zondag van 09.00 tot 21.00 uur