Gemeente Gemeente Kaprijke

Toelating standplaats ambulante handel

Wat

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten hebt u een machtiging ambulante activiteiten (‘leurkaart’) nodig. Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

Wie een standplaats wil innemen in de gemeente heeft naast de machtiging ook de toelating nodig van de burgemeester.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten machtigingen:

 • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Een machtiging ambulante activiteiten is maar geldig als ook de volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 • voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

U kan een toelating voor een standplaats in de gemeente krijgen wanneer u naast een machtiging ook de nodige keuringsverslagen kan voorleggen. Daarnaast wordt de voorgestelde standplaats en tijdstip in rekening genomen. Ook op private plaatsen met publiek karakter is toelating van de burgemeester noodzakelijk.

Hoe aanvragen

U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. U kunt daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog?elektronische machtigingen?uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

U vraagt de toelating voor een standplaats of verkoop zonder commerciëel doel aan bij de dienst Evenementen.

Kostprijs

Kost

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever

 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)

 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).

 • Een toelating van de gemeente is kosteloos.

Wat heb ik nodig

Voor een toelating van de gemeente moet u de machtiging kunnen voorleggen, de keuringsverslagen van de wagen en of aanhangwagen, verzekeringen, en eventueel een positieve controle van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening

Het gemeentelijk reglement is na te lezen bij bijlages.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Verkoop je niets?

Als je enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. Je hebt dan ook geen machtiging nodig.

Verkoop je zonder commercieel doel?

In dit geval heb je geen machtiging nodig. Wel een toelating.

Wanneer je verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet je de vergunning bij die gemeente aanvragen. Zo’n aanvraag is gratis en je hoeft enkel mee te delen wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. De gemeente waar de vergunning wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is.   

Wanneer je actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en je van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doe je een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar je je actie houdt. Je hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer je bijvoorbeeld met je actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan je je vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be.

Meer info

Register ambulante handel

Volgende handelaars nemen momenteel een standplaats in op onze gemeente en kregen daarvoor de nodige toelatingen:

Vishandel Stijn (Peter Provost)

BE 0781109425

Vis

Molenstraat Kaprijke

Dinsdag 9.00 uur tot 9.45 uur

     

Lembeke

Dinsdag 10.00 tot 10.45 uur

Ellens Kip en Rib

BE 0818053953

Kip aan 't spit en ribben

Lembeke aan de kerk

Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

     

Kaprijke Plein

Zaterdagvoormiddag

Smulsnacks Geert Ingels

BE 089672441

Frituur

Kerkstraat 42

Toegestaan dagelijks 8.00 tot 22.00 uur

Foodtruck De Mosselkar
Jan Andries

BE 0639749048

Mosselen met friet of brood, beefburgers, braadworsten, oliebollen, schepijs, Luikse en Brusselse wafels, croques, hot dogs en soep

Kaprijke Plein

Vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur; zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur; zondag van 09.00 tot 21.00 uur;

Lolix

BE0762885697

ambachtelijk ijs

Lembeke

maandag en donderdag, max. van 12.00 tot 22.00 uur