Gemeente Gemeente Kaprijke

Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Wat

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.


Het OCMW kan u helpen met het verduidelijken van de voorwaarden en doorverwijzen naar de juridische tweedelijnsbijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Hoe aanvragen

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Kostprijs

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Wat heb ik nodig

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.