Gemeente Gemeente Kaprijke

Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Wat

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Hoe aanvragen

De mogelijkheid wordt geboden om echtparen die niet in eenzelfde graf begraven liggen, op te graven en tezamen in één enkel graf te herbegraven onder volgende voorwaarden:

  • de burgemeester kan ten allen tijde toestemming verlenen zoals bepaald in de wetgeving, en hij bepaalt of de opgraving om ernstige reden wordt gevraagd
  • het moet praktisch mogelijk zijn om samen begraven te worden
  • een concessie moet gevraagd worden bij het samen herbegraven
  • aanvragers moeten zelf het bewijs leveren dat alle levende erfgenamen akkoord zijn

Een kist moet door de familie voorzien worden voor de herbegraving van de stoffelijke resten.

Kostprijs

Kosten

De aanvrager betaalt alle kosten voor de opgraving. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt het tarief.


De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de belasting voor het opgraven van stoffelijke resten of een urne.

opgraven van stoffelijke resten: 900 euro/kist

opgraven urn: 300 euro/urn

zie ook belastingreglement

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)