Gemeente Gemeente Kaprijke

Milieupark

Wat

Op het milieupark kunnen inwoners van de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins hun huishoudelijke afvalstoffen en gelijkwaardige bedrijfsafvalstoffen deponeren. 

Registratie en verloop van het bezoek

 • Bij het aanrijden bied je je elektrische identiteitskaart of badge aan voor registratie.
 • De parkwachter registreert welke afvalstoffen en hoeveel van welke afvalstoffen je hebt meegebracht.
 • Je mag maximaal 2 m³ afval per keer aanbieden. Uitzonderingen zijn groenafval en grof vuil (4 m³) en landbouwfolie (10 m³).
 • Deponeer je afvalstoffen in de juiste containers.
 • Bij het verlaten bied je opnieuw je elektronische identiteitskaart of badge aan en betaal je het aangegeven bedrag. Dit kan enkel met bankkaart.
 • Nadien ontvang je een betaalbewijs en kun je het milieupark verlaten.

Met welke afvalstromen kan je op het recyclagepark terecht?

AEEA (elektro apparaten)

Groenafval

Landbouwfolie
(enkel in april en oktober!)

Afvalolie

Grofvuil

Metalen

Asbest

Harde plastics

Papier en karton

Auto- en fietsbanden

Hol glas (glazen verpakkingen)

Piepschuim

Batterijen

Houtafval

Textiel

Cellenbeton

Isolatiemateriaal, roofing en asfalt

Vlak glas

Frituurolie en -vet

Kalkhoudend afval

Zachte folies

Gemengd niet-recycleerbaar
en niet-brandbaar afval

Klein gevaarlijk afval (KGA)

Zuiver steenpuin

 

Kringloopgoederen

Grond

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren op het containerpark.

Asbest

Asbest is vaak nogal een lastig materiaal om te verwijderen. Dit doe je best in daarvoor bestemde zakken. Ook hiervoor kun je terecht op het milieupark in Bentille.

De asbestplatenzakken en -bigbags zijn verkrijgbaar op het milieupark en eventueel op het Administratief Centrum bij de dienst Burgerzaken. Er is een maximum van vier zakken per adres inclusief twee PBM-kits (overall, mondmasker en handschoenen). De kostprijs per zak bedraagt 30 euro, all-in (dus inclusief veiligheidskit, transportkosten en verwerkingskosten). Indien nodig kan je ook extra veiligheidskits bekomen,  deze zijn gratis. Maximum één kit per keer.

Voor de aanvoer naar het recyclagepark zijn er twee soorten zakken te verkrijgen op het recyclagepark. De kleine asbestzakken (80cm x 120cm) dienen voor de aanvoer van kleinere stukken asbest. De grote asbest­zakken (3,10m x 1,00m x 0,20m) kunnen twee platen bevatten. Deze zakken zijn gratis! Maximum één zak per bezoek aan het recyclagepark.

Soms is het nodig om een 'inname openbaar domein’ aan te vragen. Alle info kan je vinden op de website van de gemeente Kaprijke zie www.kaprijke.be/inname-od. Daar dient een formulier ingevuld te worden “Aanvraag in­name openbaar domein”.

Ophaal voor asbestplatenzakken en/of-bigbags in Kaprijke staat nog ingepland voor week 45 (06/11-09/11) en week 49 (04/12-08/12). De ophaaldata in 2024 zullen worden meegedeeld in de nieuwe ophaalkalender en op de IVM-website. Let op! : De aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de woensdag voor de ophaalweek.

Indien je nog hechtgebonden asbesthoudende materi­alen wenst aan te voeren naar het recyclagepark ver­wijzen wij naar het politiereglement dat het volgende voorziet:

De aanbreng van asbesthoudend materiaal dient steeds in verpakte vorm aangeleverd te worden. Asbesthoudend materiaal vrij aan de omgeving, tij­dens transport, kan niet worden aanvaard.

Meer info over asbestverwerking: 09 218 90 17 of asbest@ivmmilieubeheer.be

Openingsuren

Winterperiode (van 1 november tot 28 februari):

 • Dinsdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Woensdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Zaterdag: 9.00 uur – 13.30 uur

De openingsuren in de zomerperiode (van 1 maart tot 31 oktober) blijven ongewijzigd:

 • Dinsdag: 13.00 uur tot 18.00 uur
 • Woensdag: 13.00 uur tot 18.00 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Zaterdag: 9.00 uur tot 16.00 uur

De volgende dagen is het milieupark gesloten in 2024:

 • Ma 1 januari
 • Ma 1 april
 • Wo 24 april
 • Wo 1 mei
 • Do 9 mei
 • Ma 20 mei
 • Do 15 augustus
 • Vr 1 november
 • Za 2 november
 • Wo 6 november 
 • Ma 11 november
 • Di 24 december
 • Wo 25 december
 • Do 26 december 
 • Di 31 december

Voor afwijkende openingsuren zie www.ivmmilieubeheer.be

Piek- en daluren

Om files te vermijden, raden we je aan om niet in het eerste uur na openingstijd te komen maar eerder tijdens de laatste twee uren van de openingstijden.

We merken dat veel inwoners reeds komen aanschuiven voor openingstijd, dit creëert files.

Tarieven

Per bezoek aan het milieupark wordt een forfaitair bedrag van 1 euro aangerekend. Ieder gezin kan jaarlijks 2m3 groenafval gratis aanbrengen op het milieupark en 1m3 gratis asbestafval.

Per afvalsoort worden volgende tarieven aangerekend: