Gemeente Gemeente Kaprijke

Milieupark

Wat

Op het milieupark kunnen inwoners van de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins hun huishoudelijke afvalstoffen en gelijkwaardige bedrijfsafvalstoffen deponeren. 

Registratie en verloop van het bezoek

 • Bij het aanrijden bied je je elektrische identiteitskaart of badge aan voor registratie.
 • De parkwachter registreert welke afvalstoffen en hoeveel van welke afvalstoffen je hebt meegebracht.
 • Je mag maximaal 2 m³ afval per keer aanbieden. Uitzonderingen zijn groenafval en grof vuil (4 m³) en landbouwfolie (10 m³).
 • Deponeer je afvalstoffen in de juiste containers.
 • Bij het verlaten bied je opnieuw je elektronische identiteitskaart of badge aan en betaal je het aangegeven bedrag. Dit kan enkel met bankkaart.
 • Nadien ontvang je een betaalbewijs en kun je het milieupark verlaten.

Met welke afvalstromen kunt u op het recyclagepark terecht?

AEEA (elektro apparaten)

Groenafval

Landbouwfolie
(enkel in april en oktober!)

Afvalolie

Grofvuil

Metalen

Asbest

Harde plastics

Papier en karton

Auto- en fietsbanden

Hol glas (glazen verpakkingen)

Piepschuim

Batterijen

Houtafval

Textiel

Cellenbeton

Isolatiemateriaal, roofing en asfalt

Vlak glas

Frituurolie en -vet

Kalkhoudend afval

Zachte folies

Gemengd niet-recycleerbaar
en niet-brandbaar afval

Klein gevaarlijk afval (KGA)

Zuiver steenpuin

 

Kringloopgoederen

Grond

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren op het containerpark.

Openingsuren

Winterperiode (van 1 november tot 28 februari):

 • Dinsdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Woensdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur – 16.30 uur
 • Zaterdag: 9.00 uur – 13.30 uur

De openingsuren in de zomerperiode (van 1 maart tot 31 oktober) blijven ongewijzigd:

 • Dinsdag: 13.00 uur tot 18.00 uur
 • Woensdag: 13.00 uur tot 18.00 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Zaterdag: 9.00 uur tot 16.00 uur

 

Meer info

Voor meer info kan je gaan naar de website van IVM: www.ivmmilieubeheer.be.