Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijke premie voor het opstarten van een kinderdagverblijf

Wat

Als je een zelfstandig kinderdagverblijf opstart en opvangplaatsen creëert in de voorschoolse kinderopvang (0 – 3 jaar), kan je een premie krijgen.

Vanaf 2009 zal binnen de perken van het daartoe vereiste en goedgekeurde budget aan zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalgezinnen een jaarlijkse subsidie verleend worden.

Voorwaarden

Het initiatief moet gelegen zijn op het grondgebied van Kaprijke.

Het moet op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd actief zijn en op 30 november van dat jaar nog werkzaam zijn.

Het initiatief moet een attest van toezicht (uitgereikt door Kind en Gezin) of een erkenning door Kind en Gezin voorleggen. Hierop moet het aantal toegekende capaciteitsplaatsen vermeld staan.

Het opvanginitiatief moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke overtuiging of geloof.

Een afgevaardigde van het initiatief moet minstens 1 vergadering van de adviesraad kinderopvang (LOK) bijgewoond hebben in het jaar waarvoor de aanvraag gebeurt.

Opportuniteitsadvies

Vanaf 1 januari 2022 is een organisator die een vergunning voor kinderopvang aanvraagt verplicht om een opportuniteitsadvies aan het lokaal bestuur te vragen.

De doelgroepen die aanvankelijk werden omschreven (de opstart van een groepsopvang, de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente en de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen) werden uitgebreid naar

  • Een nieuwe locatie groepsopvang na een weigering of opheffing vergunning
  • Een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang

Meer info te vinden op www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/lokaal-beleid-en-loket/lokaal-beleid

Hoe aanvragen

Het initiatief moet daarvoor een subsidieaanvraag indienen op het daartoe voorziene formulier en dit ten laatste tegen 30 november voor het afgelopen jaar.

Kostprijs

De jaarlijkse subsidie wordt verleend ten bedrage van 50 euro per capaciteitsplaats.

Meer info

Hat aanvraagformulier voor deze subsidie vind je op de gemeentelijke website of kan je aanvragen in het IBO (kinderopvang@kaprijke.be).