Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanvullende belasting (opcentiemen) op de personenbelasting

Wat

Kaprijke heft opcentiemen op de personenbelasting die ook  'aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting' wordt genoemd.

Via uw aangifte in de personenbelasting wordt het bedrag van de 'opcentiemen' door de betrokken belastingdienst aan de gemeentekas doorgestort.

Kostprijs

In de gemeente Kaprijke bedraag het percentage van de opcentiemen 7.5%. Iemand die in de gemeente Kaprijke bijvoorbeeld 5.000 euro inkomstenbelasting moet betalen zal  daarop 375 euro gemeentelijke opcentiemen betalen.