Gemeente Gemeente Kaprijke

Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken - Drankvergunning

Wat

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

  • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
  • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Hoe aanvragen

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan:

  • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is. Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs als de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden)

  • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.


De dienst Evenementen staat in voor de behandeling van uw dossier.

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Wat heb ik nodig

Een moraliteitsattest of uittreksel uit het strafregister is te bekomen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Dit is niet noodzakelijk de gemeente waar je de handelszaak zal openen.

Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of moraliteitsattest moeten voorleggen.
De verplichting geldt ook voor de eventuele zaakvoerder, medezaakvoerders en aangestelde als ook voor eventueel inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen.