Gemeente Gemeente Kaprijke

Protocollen

Wat

Wanneer wij persoonsgegevens uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader voor deze verwerking vast in een protocol. Op deze pagina vind u een overzicht terug van de protocollen tussen lokaal bestuur Kaprijke en andere overheden.

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst waarin twee of meer overheidsinstanties hun afspraken vastleggen omtrent de uitwisseling van bepaalde persoonsgegevens. Elk protocol identificeert de deelnemende partijen, schetst de context van de uitwisseling, geeft aan voor welk doel en op welke gronden de uitwisseling plaatsvindt en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor worden getroffen. 

Overzicht protocollen

In bijlage kunt u de protocollen raadplegen die lokaal bestuur Kaprijke reeds heeft afgesloten met andere overheden. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.