Gemeente Gemeente Kaprijke

Adoptie

Wat

Als u een ongekend kind wilt adopteren, betekent dit dat u het kind nog niet hebt ontmoet. Het kind wordt aan u toegewezen door een erkende adoptiedienst of via een zelfstandige adoptie, omkaderd door het VCA.

Voorwaarden

Voorwaarden België

 • U bent minstens 25 jaar oud
 • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert
 • U volgt het verplichte voorbereidingsprogramma
 • U wordt geschikt verklaard door de familierechtbank

U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:

 • gehuwd zijn
 • of wettelijk samenwonen
 • of minstens 3 jaar samenwonen

Voorwaarden herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Hoe aanvragen

 • Aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.
 • De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
  Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessie. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie.
 • Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
  • Het attest van voorbereiding
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
  • Bewijs van woonst en nationaliteit
 • Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 • De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.
 • Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.

Meer uitleg over de procedure voor het adopteren van een ongekend kind vindt u op de website van Kind en Gezin.