Gemeente Gemeente Kaprijke

Crisiswoning

Wat

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode in de crisiswoning terecht. U betaalt hiervoor een verblijfsvergoeding.

U kan terecht in de crisiswoning als u geen woning meer heeft omwille van bv. een brand, dakloosheid, familiale conflicten,...

Het verblijf in de crisiswoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens uw verblijf in de crisiswoning dient u zo snel mogelijk  een duurzame oplossing te zoeken. Het OCMW kan u hier bij begeleiden.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst