Gemeente Gemeente Kaprijke

Trage wegenplan

Wat

Het trage wegenplan is een beleidsdocument dat het voornemen van het gemeentebestuur uitdrukt om enerzijds de toegankelijke trage wegen die nagenoeg uitsluitend voorbehouden zijn voor fietsers en voetgangers verder te onderhouden en waar nodig te verbeteren, en anderzijds aangeeft hoe het trage wegennet verder kan worden uitgebouwd.

De gemeenteraad keurde de definitieve versie van het plan goed op 28 september 2017. Je vindt het plan hieronder.