Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie dak- en muurisolatie

Wat

Wanneer je beslist om de muren en/of daken van je woning te isoleren, kan je aanspraak maken op een gemeentelijke premie.

De premie is van enkel van toepassing voor individuele dakisolatie- en/of muurisolatiewerken. De gemeente voorziet bijgevolg geen (bijkomende) premie voor de combinatie van energiebesparende werkzaamheden.

Zij geeft hiertoe een aanvullende premie van 15% op de toegekende REG-premie, met een maximumbedrag van 250 euro per goedgekeurde aanvraag.

Hoe aanvragen

Deze premie kan je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen direct bij de Vlaamse overheid via mijnverbouwpremie.be.

Wil je deze premie via mijnverbouwpremie.be aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die je nodig hebt voor je aanvraag, niet ouder zijn dan 27 maanden (2 jaar en 3 maanden).

Deed je een premie-aanvraag vóór 01 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen bij Fluvius.

De Vlaamse overheid/Fluvius zal deze gegevens uitwisselen met het gemeentebestuur waarna de aanvullende premie door het gemeentebestuur zal worden toegekend aan de aanvrager, binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten.