Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Wat

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente
 • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan het ziekenhuis worden betaald.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden
 • originele factuur van de geneeskundige zorgen