Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanvullende premie aanpassing en verbetering woning

Wat

Het gemeentebestuur verstrekt een aanvullende premie op de MijnVerbouwpremie van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

  • de aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn;
  • de premie kan aangevraagd worden door bewoners (eigenaars, huurders). Eigenaar-verhuurders die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor kunnen ook beroep doen op de premie.


Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen:

  • de woning moet op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud zijn. De ouderdomsbeperking op de woning geldt niet voor aanvragen i.v.m. uitbreidingswerken (te kleine woning) of i.v.m. aanpassingswerken voor 65+ of mindervaliden.
  • de woning is de hoofdverblijfplaats. Kamerwoningen komen niet in aanmerking;
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer zijn dan 1 200 euro;
  • de woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kaprijke;
  • de woning moet na uitvoering van de werken voldoen aan de eisen gesteld voor minimaal klein comfort (bad of douche, toilet met spoeling en voorziening stromend water waar mogelijk op het openbaar waterleidingnet);
  • de aanvrager kan voorafgaand aan de werken technisch advies inwinnen via een architect of via de technisch adviseur van Wooneco.

Hoe aanvragen

De aanvrager dient eerst de MijnVerbouwpremie van de Vlaamse overheid aan te vragen. Nadien wordt de aanvullende premie automatisch uitgekeerd door de gemeente.

Kostprijs

Elke inwoner die een verbeterings- en aanpassingspremie aanvraagt die door de Vlaamse overheid wordt goedgekeurd, heeft automatisch recht op een gemeentelijke aanvullende premie van 15% op het door de Vlaamse overheid toegekende premiebedrag met een maximum van 250 euro.

Meer info

Voor meer info neem contact op met de woonadviseur van Wooneco via kaprijke@wooneco.be, 09 216 77 55 of 09 216 77 81