Gemeente Gemeente Kaprijke

Spontane sollicitatie

Wat

Wilt u bij het gemeente- of OCMW-bestuur werken ? Dan kan u spontaan solliciteren.

Voorwaarden

Om tot de selectieprocedure te worden toegelaten dient u op dat ogenblik aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden te voldoen.

Hoe aanvragen

U dient uw kandidatuur in. Van zodra uw kandidatuur is ontvangen, wordt u gedurende drie jaar in ons sollicitantenbestand opgenomen. Van zodra een (passende) betrekking vacant is, contacteren wij u voor de selectieprocedure.

Regelgeving

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel of rechtspositieregeling van het OCMW-personeel.

Meer info

Bezorg met uw kandidatuur uw motivatiebrief en uw curriculum vitae (cv).