Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wat

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente op het moment van de hulpvraag
 • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Voor het aanvragen van een tussenkomst in de huurwaarborg moet u zich meestal wenden tot het OCMW van de gemeente waar u vertrekt omdat een huurwaarborg doorgaans wordt aangevraagd voor u verhuist.

Wilt u echter de huurwaarborg aanvragen na dat u reeds verhuisd bent, dan moet u zich wenden tot het OCMW van de gemeente van uw nieuwe woonplaats.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks op een geblokkeerde rekening worden gestort.
 • Uw maatschappelijk werker zal met u afspraken maken omtrent de terugbetaling in schijven van het ontvangen bedrag.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden
 • (ondertekend) huurcontract