Gemeente Gemeente Kaprijke

Uittreksel met gezinssamenstelling

Wat

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

U kunt het uittreksel gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Vraag online uw attest aan via het e-loket van de gemeente

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op Mijn dossier, de online toepassing van het Rijksregister.

U kunt het uittreksel ook aanvragen bij het e-loket van uw gemeente.

U kan uw persoonlijke uittreksels en/of een kopie van akten van de burgerlijke stand ook aanvragen/raadplegen via het online portaal van de FOD Justitie: Just-on-web. Via de applicatie “Uittreksels en Afschriften” kan u, na in te loggen met de eID, eIDAS of itsme, akten van uzelf of uw aanverwanten aanvragen inzake geboorte, naamsverandering, adoptie, huwelijk e.d., en vervolgens raadplegen en downloaden.

Aanvraag uittreksel/akte via Just-on-Web

Wat heb ik nodig

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

U dient uw identiteitskaart mee te brengen.

Meer info

In principe hoeft u geen afspraak te maken voor de aanvraag van een akte of uittreksel. Indien u toch extra ondersteuning wenst, neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken