Gemeente Gemeente Kaprijke

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Wat

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

 • U ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • U hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. U bent dakloos als u op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die u voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
 • U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen.
 • U hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.

Wat heb ik nodig

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • Bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • Overzicht schulden (indien van toepassing)