Gemeente Gemeente Kaprijke

Geluidsnormen: afwijking bij evenementen

Wat

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Gaat uw evenement door in een feestzaal, café, ... dan luistert u best eens bij de uitbater over welke vergunning hij of zij reeds beschikt voor deze locatie.

Organiseert u een privaat feest op een eigen locatie bv. thuis, of in een garage of een loods of in een tent in de tuin, dan valt u niet onder de noemer evenement. Het is hiervoor bijgevolg ook niet mogelijk een afwijking aan te vragen. De algemene regels met betrekking tot het respecteren van de nachtrust zijn dan van toepassing. U kan het best uw buren op de hoogte brengen van uw initiatief via een briefje waarop uw contactgegevens vermeld staan.

Voor een voorhuwelijksschieting geldt een aparte procedure.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Hoe aanvragen

In het evenementenformulier is een rubriek voorzien waar u de juiste categorie kan aanduiden. De afwijking op de geluidsnormen wordt dan tegelijktijdig beslist met de toelating voor het evenement.

Meer info

Meer info via de website www.lne.be

Gratis oordoppen bestellen via o.a. CM