Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie regenwaterputten en infiltratievoorzieningen

Wat

Indien je een regenwaterput en/of infiltratievoorziening plaatst, kan je aanspraak maken op een premie van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premie voor de plaatsing van een regenwaterput zijn de volgende:

  • Alleen woningen en lokalen van verenigingen waarvan de bouw, herbouw of uitbreiding vergund is voor 7 september 1999 komt in aanmerking voor subsidiëring;
  • Het volume van de regenwaterput bedraagt minimaal 5000 liter.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een premie voor de plaatsing van een infiltratievoorziening zijn de volgende:

  • Slechts de infiltratievoorzieningen die niet werden of worden opgelegd volgens de geldende regelgeving (verordening regenwaterputten, infiltratievoorzieningen en gescheiden lozen van water) komen in aanmerking voor subsidie. Klik hier om na te gaan of een infiltratievoorziening bij jouw dossier al dan niet verplicht is.

Hoe aanvragen

De aanvraag dient te worden ingevuld op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Kostprijs

De premie bedraagt forfaitair 250 euro en is onafhankelijk van de kostprijs van de installatie en kan slechts eenmaal per gebouw worden aangevraagd.

Wat heb ik nodig

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een factuur van de plaatsing van de regenwaterput of de infiltratievoorziening.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.