Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie personen met een handicap

Het OCMW van Kaprijke wil de personen met een handicap ondersteunen en daarom een toelage toekennen aan:

1. De ouder(s) of opvoeder die de verzorging en de opvoeding van een gehandicapt kind op zich nemen.

2. Personen die getroffen zijn door een vermindering van het verdienvermogen en / of die door hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben

Voorwaarden

Met ingang van 01/01/2006 wordt een jaarlijkse toelage toegekend aan:

1. Personen die voor de opvoeding en verzorging instaan van ieder gehandicapt kind, tot de leeftijd van 21 jaar en met een invaliditeitsgraad van

  • minstens 66% voor kinderen geboren voor 02/01/1996
  • minstens 6 punten op de 3 pijlers OF
  • minstens 4 punten op de 1ste pijler voor kinderen geboren vanaf 02/01/1996

2. Personen vanaf de leeftijd van 21 jaar die beschikken over een attest van de FOD Sociale zekerheid waarop een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten is vastgesteld.

Kostprijs

€ 75 per volledig erkend kalenderjaar.

Wat heb ik nodig

De aanvraag gebeurt bij het OCMW van Kaprijke, deze kan het hele jaar door ingediend worden. De aanvrager moet volgende gegevens meebrengen:

  • identiteitskaart
  • het rekeningnummer
  • één van de vereiste attesten:

1. Een bewijs van verhoogde kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of sociaal verzekerings-secretariaat.

2. Een geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop de vermindering van de zelfredzaamheid 9 punten of meer bedraagt.