Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie personen met een handicap

Wat

Het OCMW van Kaprijke wil de personen met een handicap ondersteunen en daarom een toelage toekennen aan:

  1. De ouder(s) of opvoeder die de verzorging en de opvoeding van een gehandicapt kind op zich nemen.
  2. Personen die getroffen zijn door een vermindering van het verdienvermogen en / of die door hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben

Voorwaarden

Met ingang van 01/01/2021 wordt een jaarlijkse toelage toegekend aan:

1. Personen die voor de opvoeding en verzorging instaan van ieder gehandicapt kind, tot de leeftijd van 21 jaar en met een invaliditeitsgraad van

  • minstens 66% voor kinderen geboren voor 02/01/1996
  • minstens 6 punten op de 3 pijlers OF
  • minstens 4 punten op de 1ste pijler voor kinderen geboren vanaf 02/01/1996

2. Personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die beschikken over een attest van de FOD Sociale zekerheid waarop een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten is vastgesteld.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt bij de Sociale Dienst van het OCMW van Kaprijke, deze kan het hele jaar door ingediend worden.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

75 euro per volledig erkend kalenderjaar.

Wat heb ik nodig

De aanvrager moet volgende gegevens meebrengen:

  • identiteitskaart
  • het rekeningnummer
  • één van de vereiste attesten:

1. Een bewijs van verhoogde kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of sociaal verzekerings-secretariaat.

2. Een geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop de vermindering van de zelfredzaamheid 9 punten of meer bedraagt.