Gemeente Gemeente Kaprijke

Pleinitiatief: subsidiereglement voor initiatieven op het Plein

Het gemeentebestuur wil vanaf 1 maart 2018 initiatieven op het Plein stimuleren. Daarom gaf de gemeenteraad op 22 februari 2018 groen licht voor een nieuw reglement, Pleinitiatief genaamd, waardoor organisatoren een subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten op het Plein.

Zin om iets te organiseren op het Plein? Dan maak jij misschien wel kans op een subsidie.

Voorwaarden

Het initiatief moet openstaan voor iedereen; er kan doelgroepgericht gewerkt worden, maar niet uitsluitend voor leden.

De activiteit mag enkel en alleen doorgaan op het Plein.

Het initiatief moet een voldoende mate van organisatie vergen – de beoordeling hiervan gebeurt door het bestuur.

Het initiatief moet compatibel zijn met de doelstellingen van het bestuur.

De initiatiefnemer moet een duidelijk aantoonbare band hebben met de gemeente Kaprijke.

Ten laatste 30 dagen na afloop van het initiatief moet een summier afrekeningsdossier worden ingediend op evenementen@kaprijke.be bestaande uit een activiteitenprogramma, melding van het aantal aanwezigen en een fotoverslag van de activiteit. Wie tot 1 maand te laat indient krijgt nog 50% van het bedrag; wie tot 2 maanden te laat indient nog 25%. Wie meer dan twee maanden te laat indient kan geen aanspraak meer maken op de subsidie.

Het mag enkel gaan om initiatieven met beperkte tijdsduur. De totale duur van 72 uur mag bij eenmalige initiatieven niet overschreden worden.

Weerkerende initiatieven zijn minimum wekelijks, duren per initiatief maximaal 24 uur, mogen slechts 3 keer herhaald worden en worden als één initiatief beschouwd.

Met het Plein wordt in dit reglement bedoeld het centrale grasveld tegenover Galerie Stadhuis. De zogenoemde Paardenmarkt en andere aangrenzende locaties met als straatnaam Plein vallen buiten de hier bedoelde locatie.

 

Hoe aanvragen

De aanvraag dient te gebeuren via het evenementenformulier. De aanvraagtermijnen voor evenementen zijn van toepassing. Zie www.kaprijke.be/evenement voor formulier, termijnen en gecoördineerd reglement.

De voorstellen worden door het college beoordeeld op grond van de belevingswaarde.

Kostprijs

Tien keer per jaar, met uitzondering van de kermisdagen op het Plein, kan door het college van burgemeester en schepenen een subsidie van 250 euro toegekend worden voor een initiatief op het Plein.

De kermisweekends worden berekend als volgt:

- de vierde maandag van juni

- de vierde zondag van augustus

De tien voorstellen die het eerst aanvaard worden, hebben recht op een subsidie.

Deze subsidie is niet te cumuleren met andere subsidies van het gemeentebestuur zoals subsidies voor  wijkkermissen (zie www.kaprijke.be/wijkkermis).

Regelgeving

De geluidsnormen zoals geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM) zijn van toepassing.

Dit reglement treedt in werking voor initiatieven vanaf 1 maart 2018.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van dit reglement in geval van onvoorziene omstandigheden. Circussen en kermissen vallen niet onder dit reglement.

Meer info

Het bestuur geeft in het bijzonder de voorkeur aan vernieuwende, korte projecten zoals sportbeleving, barbecues, picknicks of hobbybeleving.

Initiatieven los van een vereniging worden uitdrukkelijk aangemoedigd.