Gemeente Gemeente Kaprijke

Plant zelf nieuw bos aan!

Gepubliceerd op 14 januari 2021
Oost-Vlaanderen heeft nood aan nieuw bos! De Vlaamse regering wil 4000 ha nieuw bos realiseren tegen 2024 en jij kan hierbij meehelpen.

Om bebossing in Oost-Vlaanderen extra aan te moedigen bij particulieren, richtten de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen samen het fonds BOOST op. Dit fonds voorziet particuliere bebossers een toelage van 2 euro per vierkante meter (of 20 000 euro per hectare) voor bosuitbreidingsprojecten op private gronden. 

Ben jij een particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon, en wil je jouw grond in Oost-Vlaanderen bebossen? Neem dan zeker eens een kijkje op www.bosgroepen.be/boost of volg op 2 februari de webinar voor meer uitleg. De beschikbare grond moet minimaal 0,5 hectare en binnen de 12 maanden bebosbaar (pachtvrij) zijn. Alle aanvragen voor BOOST-dossiers moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend. 

Heb je nog vragen? Mail dan naar bosgroepen@oost-vlaanderen.be. Voldoet jouw stuk grond niet aan de spelregels van BOOST maar wil je toch graag bebossen? Ook dan kan je samen bekijken wat er voor jou mogelijk is.