Gemeente Gemeente Kaprijke

Paramotoren: kennisgeving bij gebruik van terreinen

Wat

De gebruikers van een terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter moeten daartoe over de schriftelijke toelating van de eigenaar of huurder van het terrein beschikken. Ten minste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming informeren de gebruikers de burgemeester en het Directoraat-generaal Luchtvaart over de ligging van het terrein, onder de vorm van een ondertekende verklaring dat het terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter voldoet aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014.

De gebruikers van een terrein voor paramotoren met een recreatief karakter moeten daartoe over de toelating van de eigenaar of huurder van het terrein beschikken. Tenminste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming informeren de gebruikers de burgemeester. Tenminste 2 uren vóór de ingebruikneming informeren de gebruikers het Directoraatgeneraal Luchtvaart over de ligging van het terrein, onder de vorm van een ondertekende verklaring dat het terrein voor paramotoren met een recreatief karakter voldoet aan de bepalingen van dit het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014.

Voorwaarden

Terrein voor paramotoren met een permanent karakter : terrein dat gebruikt wordt voor het opstijgen en het landen van paramotoren, dat niet voldoet aan de definitie van een terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter.

Terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter: terrein dat, binnen een periode van 2 jaar, slechts 1 keer voor een maximale duur van 31 opeenvolgende dagen of slechts 1 keer voor 1 een maximale duur van 20 dagen gespreid over maximaal 2 maanden gebruikt wordt voor het opstijgen en het landen van paramotoren.

Terrein voor paramotoren met een recreatief karakter: Terrein dat, binnen een periode van één maand, gebruikt mag worden gedurende 6 dagen, met een maximum van 2 opeenvolgende dagen en met een maximum van 8 paramotoren tegelijkertijd.

Hoe aanvragen

Kennisgeving aan de burgemeester, minstens 2 dagen voor de ingebruikname van de terreinen.

Bij aanvang van een nieuwe periode moet de kennisgeving vernieuwd worden.

Regelgeving

KB van 10 juni 2014 inzake paramotoren