Gemeente Gemeente Kaprijke

Pak je mazoutlek aan met Promaz

Gepubliceerd op 10 juli 2023
Zit jij met een mazoutlek en wil je dit graag aanpakken? Doe dan beroep op het Promaz-fonds en meld je bodemvervuiling.

Wat een opluchting voor jou en het milieu! Want vanaf nu kan je op Promaz (*) rekenen als je vermoedt dat jouw bodem is verontreinigd door een lek in jouw mazouttank of -leiding. Promaz is immers een fonds dat je helpt om de bodemsanering uit te voeren of door financieel tussen te komen, ook voor bodemsaneringen uit het verleden.

Waarom Promaz?

De sanering van zo’n verontreiniging kan een dure zaak zijn. Net dáárom werd het Promaz-fonds opgericht. Het is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden en heeft als missie om dit type vervuiling te behandelen en de bodem te saneren.

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar of eindgebruiker die een bodemvervuiling vaststelt die veroorzaakt wordt door een lek in een mazouttank of -leiding. Maar ook wie in het verleden de bodem al gesaneerd heeft in geval van zo’n mazoutlek, kan genieten van de financiële tussenkomst van het fonds of van de uitvoering van de nodige saneringswerken.

Promaz helpt bij gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten), maar ook bij niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels…). Het kan gaan om mazouttanks die nog in gebruik zijn, maar ook om tanks die buiten gebruik gesteld zijn en die in het verleden een bodemverontreiniging veroorzaakt hebben.

Hoe een aanvraag tot tussenkomst indienen?

Om te achterhalen of je in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Promaz-fonds, raadpleeg je best de website www.promaz.be. Door enkele vragen in ‘Doe de test’ te beantwoorden weet je onmiddellijk of je een tussenkomst van Promaz kunt verwachten. Aanvragen tot tussenkomst kunnen gebeuren met het online formulier op deze website, of door een aangetekend schrijven te sturen.

Nog vragen?

Je kunt Promaz altijd contacteren voor meer informatie

Via mail : info@promaz.be
Via telefoon : 0800 63 636
Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

(*) De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie van het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het samenwerkingsakkoord).