Gemeente Gemeente Kaprijke

Oud rustoord in Lembeke krijgt nieuwe bestemming

Gepubliceerd op 24 augustus 2017
Op de OCMW-raad van 13 juli 2017 werd het startschot gegeven voor de procedure voor het aanstellen van een bouwpromotor voor de ontwikkeling van de site van het oude rustoord Sint-Jozef in Aveschoot.

Het gebouw is al enkele jaren verlaten gezien het niet meer voldeed aan de moderne normen inzake zorg, veiligheid, toegankelijkheid en energieprestatieregelgeving (EPB). Sedert 5 oktober 2011 is het woonzorgcentrum ondergebracht in het nieuwe complex in de Kerkakkerstraat 2.

Het OCMW zal een partnerschap met de private sector aangaan. Die partner zal instaan voor de
bouw, de financiering en de verkoop van een assistentiewoningenproject op de plaats waar het huidige gebouw staat. Het OCMW -bestuur zal dus zelf geen bouwheer zijn, en zal enkel bij de verkoop van het project een vergoeding verkrijgen voor de gronden die zij ter beschikking stelt voor de realisatie van het project.

Of het bestaande gebouw behouden blijft, dan wel afgebroken wordt, zal afhangen van de voorstellen die door de kandidaten worden ingediend. Het meest doorslaggevende element voor de beoordeling van het project zal het kwalitatieve en beeldbepalende element zijn dat daarvoor in de plaats komt.

De toekomstige eigenaars/bewoners van de assistentiewoningen zullen gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de nabijgelegen OCMW -diensten. De bouw van het assistentiewoningenproject betekent het sluitstuk van de realisatie van een integrale zorgcampus in het hart van Lembeke.

De kapel naast het oude rustoord blijft behouden. Het OCMW denkt samen met het gemeentebestuur volop na om hier in relatie met de zorgcampus een betekenisvolle bestemming aan te geven.

De toewijs van het project aan een bouwpromotor zal ongeveer tegen het jaareinde plaatsvinden. De start van het bouwproject is voorzien tegen eind 2019.