Gemeente Gemeente Kaprijke

Ophokplicht voor pluimvee

Gepubliceerd op 30 september 2022
In een pluimveebedrijf op het grondgebied Sint-Laureins werd vogelgriep type H5 vastgesteld. Het pluimvee in de betrokken stal is geruimd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt er een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de haard ingesteld.

In de beschermingszone van 3 km rond de haard worden extra maatregelen genomen. Professionele pluimveehouders binnen deze zone werden rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gecontacteerd. Professionele pluimveehouders moeten een inventaris opmaken van hun pluimvee. Verder worden er ook strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan de bedrijven in de beschermingszone.

De bewakingszone van 10 km betreft de gemeenten Sint-Laureins, Kaprijke, Eeklo, Lievegem, Evergem, Assenede, Maldegem en Sluis (Nederland).

Volgende maatregelen zijn van kracht in de volledige bewakingszone:

  • Er is een ophokplicht voor alle pluimvee en hobbypluimvee om zo contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen van het pluimvee en hobbypluimvee gebeurt binnen of op een manier dat contact met wilde vogels wordt vermeden.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels drinkwater te geven dat
    afkomstig is van oppervlaktewater of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij het water werd behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden uitgezonderd voor de doorvoer zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. Dit verbod wordt op alle wegen op de grens van de beschermingszone kenbaar gemaakt aan de hand van waarschuwingsborden.
  • Alle verzamelingen zoals markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Er zijn ook extra maatregelen voor de houders van vinken en duiven in de beide zones. Vinkenzettingen kunnen niet doorgaan en ook de houders gelegen in één van de zones mogen niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone. Duivenhouders gelegen in de beschermingszone van 3 km rond de haard moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en mogen niet deelnemen aan wedstrijden. Duivenhouders gelegen in de bewakingszone van 10 km rond de haard mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.


Een overzicht van alle maatregelen en de gedetailleerde kaarten met de afgebakende zones vind je op de website van het FAVV.

Merk je ziektetekens van vogelgriep op of een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, neem dan onmiddellijk contact op met FAVV. Wandelaars die een dode vogel opmerken kunnen dit melden via het gratis nummer 0800 99 777.