Gemeente Gemeente Kaprijke

Openbare onderzoeken op de website

Gepubliceerd op 01 januari 2017
De gemeente publiceert alle lopende openbare onderzoeken op de gemeentelijke website.

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen (ruimtelijke ordening, verkoop woning, milieu, …) die opgemaakt worden.

Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

De gemeente publiceert alle lopende openbare onderzoeken op de gemeentelijke website.