Gemeente Gemeente Kaprijke

Openbaar onderzoek aanvraag planologisch attest nv Lotus Bakeries

Wat

Recentelijk werd door Lotus Bakeries nv een aanvraag voor een planologisch attest ingediend voor haar bedrijfsterreinen aan de Gentstraat in Lembeke. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Openbaar onderzoek

Met betrekking tot deze aanvraag wordt een openbaar onderzoek gehouden van 18 oktober 2022 tot en met 16 december 2022. De aanvraag kan je raadplegen bij de Gemeente Kaprijke, Veld 1 te 9970 Kaprijke en vind je eveneens via deze link: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/planologisch-attest-lotus-bakeries-belgiumnv.

Eventuele bezwaren verstuur je naar het Departement omgeving, afdeling GOP, Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel.

Op maandag 7 november 2022 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief centrum ook de openbare commissie beleidsplanning plaats. Deze commissie is vrij toegankelijk voor het publiek.