Gemeente Gemeente Kaprijke

Bereikbaarheid gemeentelijke diensten en partners in Coronatijden

Gepubliceerd op 30 september 2020
De gemeentelijke diensten in het administratief centrum en OCMW werken door het Coronavirus de komende tijd enkel op afspraak. het milieupark, sporthallen en andere locaties openen voorzichtig weer de deuren. Kijk goed na als een afspraak noodzakelijk is zodat u geen verloren verplaatsing maakt.

Administratief Centrum (AC), Kaprijke

Vooraleer je een afspraak maakt met een dienst van het administratief centrum, kan je hier  nakijken of dit voor jouw vraag wel nodig is. Mogelijks kan je jouw aanvraag doen per mail, telefonisch of via een webformulier, en wordt jouw attest ook via digitale weg afgeleverd.

Voor sommige zaken is het onvermijdelijk dat je toch moet langskomen. Daarvoor dien je telefonisch of per e-mail een afspraak te maken. Voor de dienst Burgerzaken kun je een afspraak maken op het nummer 09/323.90.17, voor de dienst Stedenbouw op het nummer 09/323.90.21. Voor de andere diensten neem je contact op via het algemeen nummer 09/323.90.10, waar je doorverbonden wordt met de gewenste dienst.

Gelieve niet aan te bellen zonder afspraak. We willen personen op afspraak immers goed en veilig kunnen verder helpen en het aantal personen dat in dezelfde ruimte aanwezig is dient beperkt te worden.

Gelieve geen kinderen mee te brengen bij je bezoek, dit om het risico op besmetting van onze ambtenaren te beperken, zodat ze de burger kunnen blijven helpen, tenzij het nodig is voor de specifieke dienstverlening. Voel je je zelf ziek en/of heb je koorts? Stel je bezoek dan zeker uit.

De budgetmeter opladen blijft mogelijk, maar ook OP AFSPRAAK.

Termijnen voor omgevingsvergunningen worden ook verlengd. Voor meer info kijk HIER en HIER of mail naar stedenbouw@kaprijke.be voor een vraag over jouw specifiek dossier.

OCMW, Lembeke

Ook voor een bezoek aan het OCMW dient vooraf een afspraak gemaakt te worden en gelden dezelfde richtlijnen als voor het administratief centrum hierboven. Het telefoonnummer van het OCMW is 09 376 82 10.

De budgetmeter opladen blijft mogelijk, maar ook OP AFSPRAAK.

Bibliotheken

De bibliotheken zijn terug open op de reguliere openingsuren sinds 8 juni met inachtneming van enkele veiligheidsmaatregelen. Lees meer op de bib-pagina.

Kinderopvang

De kinderopvang blijft open voor een beperkte groep kinderen. Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Personeel én ouders moeten strikt de veiligheidsvoorschriften volgen. Er wordt voorrang verleend aan volgende categorieën:

  • kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn in de zorg
  • kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn in veiligheids- en gemeentediensten
  • eenoudergezinnen
  • ouders die enkel op grootouders kunnen rekenen voor opvang

Alle ouders worden per mail op de hoogte gebracht van de richtlijnen.

Partners

Woonwijzer

Aangepaste dienstverlening De Lijn

Politiezone Meetjesland

Om verdere verspreiding tegen te gaan zal de wijkpost voorlopig gesloten blijven. De politiediensten zijn wel telefonisch bereikbaar op 09 376 46 46. 

Hoofdpost Eeklo blijft ook open NA AFSPRAAK. In dringende situaties belt u 101 (voor rechtstreekse link met politie) of 112 voor brandweer of ambulance.

Kind en Gezin

Kringwinkel

Afvalophaling IVM

Tijdens de Coronacrisis probeert IVM zo goed mogelijk het afval te verwerken. Maar door het uitvallen van zieken is het moeilijk om zoals gewoonlijk te werken. Door het huisvuil op de avond voor de ingeplande ophaling buiten klaar te zetten kunnen ze er voor zorgen dat het zo veel mogelijk wordt meegenomen. Updates lees je op hun site.

Huisvuil dat te laat is klaar gezet, zal niet opnieuw worden opgehaald en moet wachten tot de volgende ophaling. 

Voor het legen van de glasbollen is vastgesteld dat er uitzonderlijk veel glas en ander vuil wordt aangeboden. Het is momenteel niet mogelijk om vaker dan 1 keer per week de opkuis te doen.

Bekijk hier de ophaalkalender.

Ook op de site van OVAM vind je meer info over afvalbeheer in deze periode.

Bedankt voor je begrip!